www.GamePlay.BG - Използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките и Политика за защита на личните данните.

Условия за гаранция

Срок на гаранцията - 6/12/24/36/60/99/120 месеца от датата на закупуване и в зависимост от артикулите, упоменати в офертата.
Срока на ремонта при гаранционните продукти - е до 30 календарни дни от датата на постъпване на продукта в сервиза.

Когато даден продукт се закупува от юридическо лице (фирма), гаранцията е 12 месеца.
 

Причини за отказ на гаранционно обслужване: намокряне, удар/и, натиск,  изпускане, заливане с течности, смяна на софтуер и хардуерни компоненти без знанието на сервиза, root достъп, отваряне на продукта от неоторизирани лица, и тн..

Всчки предлагани продукти се сервизират в оторизирани сервизи на съответните производители!
Важно: Молим всички наши клиенти при евентуални проблеми да се обръщат към нас за съдействие!

 

Гаранционно обслужване на продукти, закупени от клиенти намиращи се в гр. София:
Вариант 1:
Може да заповядате и на място в нашият офис, след направена предварителна уговорка.
гр. София, кв. Хиподрума, ул. Отечество 25, офис "SkyNet"
Събота и неделя - почивни дни

Носете всичко необходимо с Вас за приемане на продукта (ПРОДУКТА, ОРИГИНАЛНА КУТИЯ И ВСИЧКИ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ С НЕГО, ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НА ПРОДУКТА, ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ (фактура или касов бон).

 

Гаранционно обслужване на продукти, закупени от клиенти извън гр. София или клиенти от гр. София, които не могат да дойдат до адресът ни в гр. София:
При установен проблем с продукта, следвайте тези стъпки:

Вариант 1:
1. Изпратете ни мейл на support@
gameplay.bg със заглавие - "Относно проблем с "телефон, марка", "телевизор, марка", "таблет, марка" и тн.

2. Ние Ви връщаме мейл с приемо-предавателен протокол и декларация за обработка на лични данни (като прикачен файл). Вие трябва да ги разпечатате (задължително по 2бр., едните са за вас) и подпишете където трябва (пишете четливо). Опишете проблема на продукта и какво е състоянието му (има ли удари от изпускане, мокрен ли е, драскотини по корпуса и други)

3. Изпратете ни (задължително): написаният от Вас приемо-предавателен протокол (1 бр.), декларация за обработка на лични данни (1 бр.), продукта, оригинална кутия и всички оригинални аксесоари с него, гаранционната карта на продукта, платежни документи (фактура). Всичко това да бъде добре опаковано и задължително застраховано, за да се избегнат евентуални проблеми при транспортирането.

Задължително използвайте куриер "Спиди" и изпратете всичко на адрес: гр. София, офис на "Спиди", "189 - СОФИЯ - ТОДОР КАБЛЕШКОВ", за "ГеймПлей БГ ЕООД" със задължителна опция "преглед и тест", за да прегледаме дали описаното от Вас в приемо-предавателния протокол, отговаря на състоянието на продукта!
Разходите за транспортиране на стоката (изпращане и връщане), за приемане на дефектиралата стоката, за гаранционното обслужване или за връщане в рамките на 14 дни, е за сметка на потребителя (клиента)!
 
ВАЖНО: Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас с всичко прилежащо към нея. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, е да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако нещо не се предостави, оригиналната опаковка, аксесоари или документация, има вариант гаранцията да не Ви бъде уважена.

Вариант 2:
Директно преминете към линка - Връщане на стоки: http://
gameplay.bg/index.php?route=account/return/insert

 
Друга информация:

Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на даденият артикул, но при възможност производителя я коригира.
Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.
Гаранцията е поименна! При препродажба гаранцията е невалидна!
"ГеймПлей БГ ЕООД" не носи отговорност за промени по окомплектовката на продаваните артикули от наличното описание в сайта както и езиковите пакети включени в софтуера.
Условия, при които гаранцията не се признава!
Липса на гаранционни и платежни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение на данни на клиента, нечетливост на данни на клиента, липса на IMEI (сериен номер) на продукта и други. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на продукта. Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба: изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.
В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори оторизиран сервиз, ако има такъв, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).
В срок от 14 дни, клиентът има право да върне стоката съгласно разпоредбите на чл.52, ал.1, т.7 от Закона за Защита на Потребителя, ако е неувредена, неизползвана, с ненарушена опаковка и стикери (фолиа, лепенки). Цената е валидна за деня на поръчката, съгласно разпоредбите на чл.52, ал.1, т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на потребителя (клиента).

 

Допълнителна информация:
На основание чл.50 от ЗЗП в срок от 14 дни клиентът има право да върне стоката съгласно описаното в от чл.47 до чл. 52, ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор. Обърнете внимание, стоката не трябва да е увредена, да не e ползвана, да не е с ненарушена опаковка и стикери (фолиа, лепенки). Ако едно от изброените условия е нарушено, клиента пак има право да върне стоката, но тогава той няма да получи пълния размер на сумата която е заплатил, а тя ще бъде процентно намалена по преценка на продавача, съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя. При получаване на стоката в обект на "ГеймПлей БГ ЕООД", или на ръка от наш куриер, при които потребителят има възможност да се запознае лично с характеристиките на продукта, преди да заплати, се счита, че не е покупка от разстояние. В случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, е необходимо да информира Продавача. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена. В този случай Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Тогава клиента няма право да се възползва от законите по чл.50 от ЗЗП. 

Независимо от настоящата търговско гаранция продавача отговаря пред закона по чл.112, 113, 114, 115 от ЗЗП и при условията, посочени в тези разпоредби:

    Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

За допълнителни въпроси, свържете се с нас - кликни тук