www.GamePlay.BG - Използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките и Политика за защита на личните данните.

Общи условия за онлайн пазаруване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА "WWW.GAMEPLAY.BG"

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

"ГеймПлей БГ" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205875698, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Хиподрума, ул. Отечество 25, представлявано от Аделин Александров Младенов, в качеството и на Управител и Администратор на лични данни, съобразно с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "ГеймПлей БГ" ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.gameplay.bg

 

Дефиниции

 • "НИЕ", "ГеймПлей БГ" ЕООД, "ДРУЖЕСТВОТО" – означава "ГеймПлей БГ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Хиподрума, ул. Отечество 25, ЕИК 205875698, телефони: 0886 186 835, 0894 032 716, 0876 803 177, e-mail: support@gameplay.bg, дружество – собственик на онлайн магазина, www.gameplay.bg
 • "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.gameplay.bg
 • "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.gameplay.bg
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.gameplay.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • "ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • "КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").
 • "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр

При успешно приключване на регистрацията ще можете да влезете във вашия акаунт. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

ВАЖНО! Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като "ГеймПлей БГ" ЕООД не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

 

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като "ГеймПлей БГ" ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от "ГеймПлей БГ" ЕООД онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи.


Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общи условия за онлайн пазаруване.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена единствено чрез един от следните методи:

 1. Пощенски паричен превод (наложен платеж)
 2. Банков превод
 3. Лизинг (на изплащане)
 4. Плащане в брой
  Важна информация: Пратки доставени със Спиди, се заплащат в брой или с банков превод или с лизинг (на изплащане). Няма опция за плащане през ПОС терминал.

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 2 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие, че при използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата и овластява куриера да предаде същата на "ГеймПлей БГ" ЕООД от негово име и за негова сметка.
При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка; плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

ВАЖНО!!! При плащане с банков превод може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

ВАЖНО!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок "ГеймПлей БГ" ЕООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.
ВАЖНО!!! Моля, преди покупка проверете дали всички характеристики съответстват на публикуваните данни от сайта на производителя. За евентуалните неточности и грешки в описанията на продуктите не носим отговорност.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между "ГеймПлей БГ" ЕООД и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на "ГеймПлей БГ" ЕООД. Потвърждаването на сключен с "ГеймПлей БГ" ЕООД договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

 

Онлайн покупка на изплащане

Всеки, който желае да закупи от онлайн магазина стока на изплащане следва да кандидатства за отпускане на кредит пред посочените по-долу финансови институции, в случай че цената на онлайн поръчката (без цената за обработване и доставка) е в минимален размер на 100 (сто) лева.

Кандидатстването се извършва само онлайн посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане".

ВАЖНО!!! Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. "ГеймПлей БГ" ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е финансова институция. "ГеймПлей БГ" ЕООД не участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др. Информация за финансовите институции, кредитиращи покупки на изплащане от онлайн магазина, можете да получите на следните линкове:

Купувачът се уведомява по телефона от съответната финансова институция в случай, че е необходима промяна на заявения брой вноски.

Доставката на закупена на изплащане чрез онлайн магазина стока се извършва в срок до 3 работни дни, считано от датата, на която "ГеймПлей БГ" ЕООД е уведомен от съответната финансова институция за подписан договор за кредит, финансиращ в пълен размер съответната поръчка.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

Казаното в раздел "Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена" се прилага и при онлайн покупка на изплащане, с изключение, че при онлайн покупка на изплащане потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, предмет на отказа от договор. За целта потребителят изпраща молба до финансовата институция отпуснала кредита, в която посочва банковата сметка по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми. С оглед избягване на всякакво съмнение, "ГеймПлей БГ" ЕООД няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

Срокове и цени на доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.
 

Цени на доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
- За гр. София - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС НА КЛИЕНТА за всички категории, при поръчка над 50лв и предварително плащане на поръчката по банков път.

- За гр. София и цяла България - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НА КУРИЕР за подкатегории "Игри за Sony PS4, Игри за Xbox One, Игри за Switch".

- За гр. София и цяла България - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НА КУРИЕР за всички категории, при поръчка над 700лв. и до 32 кг.
- За гр. София и цяла България - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НА КУРИЕР , ако е упоменат статус "Безплатната доставка" в самата оферта.
- ВАЖНО: Пратки с тегло НАД 32 кг., които се доставят с куриер се таксуват по обемно тегло и транспортните разходи са за сметка на клиента.

 

- За гр. София и цяла България - ПЛАТЕНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НА КУРИЕР за всички категории, при поръчка от 1лв. до 699лв. - цена по тарифа на куриер, (освен, ако е упоменат статус "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА" в самата оферта, тогава продукта е с "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА").

ВАЖНО! отнася се за подкатегориите "Игри за Sony PS4, Игри за Xbox One, Игри за Switch", доставка до адрес за гр. София и цяла България е платена - цена 3лв.

ВАЖНО! доставка до адрес за гр. София и цяла България се прави с куриер и е платена - цена  по тарифа  на куриер.


Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
- За продукти със статус  "НА СКЛAД",  поръчани до 15:30 часа в работен ден - до 24 часа, считано от деня, в който е потвърдена поръчката.
- За продукти със статус  "НА СКЛAД ПРИ ДОСТАВЧИК" и "ПРОДУКТИ ПО ЗАЯВКА", поръчани до 15:30 в работен ден - от 24 до 48 часа, считано от деня, в който е потвърдена поръчката.
- За продукти със статус  "НА СКЛAД" с електронна доставка на имейл - до 12 часа, след направена поръчка и получено плащане се изпраща кодът на имейла, който е посочил клиента.


ВАЖНО: относно статусите "НА СКЛAД",  "НА СКЛAД ПРИ ДОСТАВЧИК", "НА СКЛAД с електронна доставка на имейл":
Моля, обърнете внимание, че тези продукти са в наличност в нашия склад или при доставчик.
Възможно е към момента на завършване на поръчката, същият вече да е изчерпан, тъй като файла относно наличността на продуктите минава през определен интервал от време.
В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас!


Престой на пратка в офис на куриер
Дадена пртака може да стои в офис на куриер до три(3) работни дни след заприходяването ѝ. На четвъртия(4) ден пратката се връща към нас.


Всички наши продукти се изпращат с опция "Преглед" и ако клиента поиска "Тест", служителя на куриера ни звъни и ние разрешаваме "Тест" при строги указния на тестване:
- продукта се разопакова само през маркираните с фолиа места
- нямате право да сваляте фолиата от продукта по време на теста
- нямате право да използвате аксесоарите, освен захранващият кабел, с който продукта се захранва в електрическата мрежа.
Просто задължително се запазва търговсикия вид на продукта и неговата опаковка на 100%.
- При отказ на пратка или след отказ след преглед и тест, получаването и връщането на стоката е за сметка на получателя.

 

Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са с гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК

На телефони 0886 186 835, 0894 032 716, 0876 803 177 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Срок на гаранцията - 12/24/36/60 месеца от датата на закупуване и в зависимост от артикулите, упоменати в офертата.
Срока на ремонта при гаранционните продукти - е до 30 дни от датата на постъпване на продукта в сервиза.

Когато даден продукт се закупува от юридическо лице (фирма), гаранцията е 12 месеца, както и продукти с фабрична, 12 месечна гаранция дадена от производителя.


Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
Важно!!! Моля, преди покупка проверете дали всички характеристики съответстват на публикуваните данни от сайта на производителя. За евентуалните неточности и грешки в описанията на продуктите не носим отговорност.
Адрес за жалби: гр. София, кв. Хиподрума, ул. Отечество 25. Телефон за техническа поддръжка 0886 186 835, 0894 032 716, 0876 803 177.

Процедура на връщане на стока. Рекламации
1. На основание чл.50 от ЗЗП в срок от 14 дни клиентът има право да върне стоката, съгласно описаното в от чл.47 до чл.52, ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор. Обърнете внимание! Стоката трябва да е в търговското състояние, в което е получена. Тя не трябва да е увредена, да не e ползвана, да не е с нарушена опаковка, надраскана, смачкана, да няма липсващи стикери (фолиа, лепенки), да няма употребявани елементи. Всички аксесоари към продукта, трябва да са налични, не използвани и неразпечатвани. Ако едно от изброените условия е нарушено, клиента пак има право да върне стоката, но тогава той няма да получи пълния размер на сумата, която е заплатил, а тя ще бъде процентно намалена по преценка на продавача, съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя.
Линк за повече инфо - ТУК

2. Получавате "протокол за приемане на продукт за рекламация" и "декларация за обработка на лични данни"
линк за повече инфо - ТУК
Четете внимателно!
Или накратко обясняваме:
Изпратете ни (задължително): написаният от Вас приемо-предавателен протокол (1 бр.), декларация за обработка на лични данни (1 бр.), продукта, оригинална кутия и всички оригинални аксесоари с него, гаранционната карта на продукта, платежни документи (фактура). Всичко това да бъде добре опаковано и задължително застраховано, за да се избегнат евентуални проблеми при транспортирането.
Задължително се използва куриер "Еконт" и всичко се изпраща на адрес: гр. София, кв. Хиподрума, ул. Отечество 25, за "ГеймПлей БГ" ЕООД със задължителна опция "преглед и тест", за да прегледа дали описаното от клиента в приемо-предавателния протокол, отговаря на състоянието на продукта!

3. Пред куриер на Еконт се правят снимки, в какво състояние е получен продукта и след това се изпращат към клиента на e-mail.
Минимумът, който се удържа при връщане на продукт, ако той е тестван, употребяван, след като продукта е приет и одобрен от клиента, е -20% от заплатената сума.
Допълнително:
- Ако има видими белези по състоянието на продукта, кутията на продукта, липсващи фолиа, липсващи аксесоари и техните опаковки, стартирала гаранция след активация на продукта, процентите ще бъдат намалени в зависимост от състоянията им и статуса на активираната гаранцията.

След получаване на стоката, клиента се уведомява в кратък срок, по e-mail или телефон за статуса на рекламацията!

 

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на "ГеймПлей БГ" ЕООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка или фактура за покупката.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, можете да нaмерите ТУК

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на "ГеймПлей БГ" ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на "ГеймПлей БГ" ЕООД за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на "ГеймПлей БГ" ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

Публикуване на ревюта за стоки

За публикуване на ревюта е необходима регистрация. Публикуването на ревюта се извършва от "ГеймПлей БГ" ЕООД след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

Ревюта, които не отговарят на горепосоченото съдържание, включително, но не само: ревюта, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани, ревюта, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси, няма да бъдат публикувани.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. "ГеймПлей БГ" ЕООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

"ГеймПлей БГ" ЕООД си запазва правото по еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е предоставено ревю, без значение от съдържанието му.

 

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на "ГеймПлей БГ" ЕООД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на "www.gameplay.bg"

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на "ГеймПлей БГ" ЕООД („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обменяни между "ГеймПлей БГ" ЕООД и "www.gameplay.bg".

 

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

Какви лични данни събираме

 • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
 • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
 • Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

 

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

 

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

 

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до support@gameplay.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

Други

"ГеймПлей БГ" ЕООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като "ГеймПлей БГ" ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на "ГеймПлей БГ" ЕООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

"ГеймПлей БГ" ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Правила на кампания "Оферта за деня"
Всеки продукт от кампанията "Оферта за деня", ще бъде в продажба в рамките на деня или до изчерпване на количествата.
Ние си запазваме правото да променяме цената през целия ден, както и да премахваме всяка оферта.
Имате право само на една поръчка за даден продукт от акаунта си.
Нямате право на повече от една поръчка с едно и също име, телефон и мейл.

Още информация относно политиката за защита на личните данните - кликни тук